Moc miłosierdzia – 2017

Modlitwa za ofiary handlu ludźmi