1:12

3zdania – zapowiedź

3:26

Adwent 2012 – 11 grudnia

3:09

Adwent 2012 – 12 grudnia

3:32

Adwent 2012 – 13 grudnia

3:33

Adwent 2012 – 14 grudnia

3:56

Adwent 2012 – 15 grudnia

2:47

Adwent 2012 – 16 grudnia

2:29

Adwent 2012 – 17 grudnia

2:25

Adwent 2012 – 18 grudnia

2:38

Adwent 2012 – 19 grudnia

2:11

Adwent 2012 – 2 grudnia

2:51

Adwent 2012 – 20 grudnia

2:35

Adwent 2012 – 21 grudnia

2:19

Adwent 2012 – 22 grudnia

5:49

Adwent 2012 – 23 grudnia

4:27

Adwent 2012 – 24 grudnia

2:08

Adwent 2012 – 3 grudnia

Adwent 2012 – 4 grudnia