Św. Antoni w Padwie 2019

Posłaniec św. Antoniego – numer 6/2015

01:05
01:04
00:39
14:23

Gdynia: odpust św. Antoniego 2012

8:06

Jasło: Odpust św. Antoniego 2012

4:42

Franciszkański odpust w Gdyni 2011