44:11
41:59
28:25
19:05
2:21
12:59

Klaryski o sobie

8:55
4:20

Za klauzurą

3:54

Św. Klara z Asyżu