05:46

Alfabetyzacja w Burkina Faso

1:13

Jesteśmy na TAK

1:17

Budujemy szkołę w Kongo