10:25

Taukers w Warszawie

3:13
8:17

Oddaję Ci życie swe

4:56
10:00
13:40
4:12
6:53

Ruchoma szopka u kapucynów

6:22