6:22
4:12
10:00
4:56
8:17

Oddaję Ci życie swe

6:53

Ruchoma szopka u kapucynów

3:13
13:40
10:25

Taukers w Warszawie