14:53
4:43
8:26

Rozmowa tygoD(ni)A – odcinek 2

01:03
12:24
6:46
9:09
7:47

Franciszkańska grupa 13

0:45

Pielgrzymkowe urodziny