Adwent 2015 – Dzień 10

Piłka i znaczenie słowa, czyli co Ewangelie mówią o św. Józefie.

Franciszkańskie rekolekcje adwentowe „Bóg się rodzi. Ktoś truchleje?” ukazujące podstawy naszej wiary i zachęcające do gorliwości.

8 grudnia 2015 – Dzień 10

Wszystkie rozważania

Rekolekcje prowadzi o. Leszek Łuczkanin OFMConv.

Patronie medialni: Tygodnik Niedziela, Radio Niepokalanów, portal franciszkanie.pl