Ze względu na kogo? – Daję Słowo

04:01

Adwent 2014 – Decyzje – 20 XII

09:23
06:52

bEZ sLOGANU2 – Dlaczego chrzcimy dzieci

9:09