Święto Prowincji 2021: Amore pro amore

Święto Prowincji 2021: Homilia

Franciszkanie na Górze Przemysła

Kolor oczu Pana Jezusa – Transitus

Św. Piotr w połowie drogi

O rodzeniu gruszki

Jak odbudować Kościół?