11:54
20:12

Gdynia: śluby wieczyste 2011

13:21

Pasterka u franciszkanów 2010

Święto Prowincji 2018: kazanie

Odpust 2018 w Ostródzie: kazanie

Święto Prowincji 2016 – Homilia

27:56

Wilno: Homilia o św. Jadwidze

16:35

Pożegnanie proboszcza – homilia

4:43
9:04

Otwarcie kapituły – homilia

24:34
30:44
27:50

Jubileusz prowincji św. Maksymiliana: homilia

15:41
29:55
30:17
18:20