Jezus cię dziś woła po imieniu: II B

W pytaniu uczniów: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? nie chodzi o „gdzie”, ale o „jak”.

Franciszkańska homilia: Jezus cię dziś woła po imieniu
o. Mateusz Stachowski (Gdańsk) – II niedziela B – 14 I 2024

Zobacz Daję Słowo z 2024 r.: https://youtu.be/7dkWtKesdOI
Zobacz Daję Słowo z 2021 r.: https://youtu.be/p7QkSXCNc9U
Zobacz Daję Słowo z 2018 r.: https://youtu.be/2nDQBsMDEGk
Zobacz Daję Słowo z 2015 r.: https://www.youtube.com/watch?v=EY7gXY7E98E
Zobacz Daję Słowo z 2012 r.: https://www.youtube.com/watch?v=e8Th26pDdl0

Inna wersja homilii: https://soundcloud.com/franciszkanie/homilia-ii-niedziela-zwykla-roku-b-14-i-2018