Franciszkańska grupa brązowa

Pielgrzymowanie na Jasną Górę, to nie tylko maszerowanie, ale to także śpiew i… taniec franciszkański! Oto młodzież z franciszkańskiej Grupy Brązowej wchodzącej w skład WAPM czyli Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę wraz z o. Andrzejem Sąsiadkiem, swym duszpasterzem.

Zobacz stronę grupy brązowej