Dzień 3 – Projekt Kapucyński – br. Piotr Krawczyk OFMCap

Dzisiaj Kościół daje nam Słowo Łk 10, 21-24.

Zachęcamy Cię do udziału w całych rekolekcjach adwentowych – Projekt Kapucyński.

Codziennie rano komentarz do Słowa Bożego, a o 16 utwór muzyczny nawiązujący do Słowa.

Facebook – Projekt Kapucyński