Dzień 17 – Projekt Kapucyński – br. Szymon Janowski OFMCap

Brat Szymon Janowski przeprowadzi nas przez perykopę Mt 1, 1-18.

Zachęcamy Cię do udziału w całych rekolekcjach adwentowych – Projekt Kapucyński.

Codziennie rano komentarz do Słowa Bożego, a o 16 utwór muzyczny nawiązujący do Słowa.

Facebook – Projekt Kapucyński