Views

Nasza redakcja, podobnie jak w zeszłym roku, aktywnie włączyła się w akcję przeciw handlowi ludźmi.

Szacuje się, że we współczesnym świecie żyje co najmniej 27 milionów niewolników – ludzi porwanych, sprzedanych, uprowadzonych lub takich, którzy urodzili się już w niewoli. Są oni codziennie wykorzystywani do czynności seksualnych, do popełniania przestępstw, żebrania, przemocą wycinane są im organy. Najczęstszym powodem handlu ludźmi jest dziś jednak zmuszanie do pracy, najczęściej w nieludzkich warunkach – jest to faktyczna praca niewolnicza.

Sieć Bakhita, która zajmuje się pomocą osobom dotkniętym tym zbrodniczym procederem, a także informowaniem o nim, organizuje kolejny raz akcję „Zamień noc w moc miłosierdzia”. Nasza redakcja przygotowała krótki film informujący o tym wydarzeniu.

Zapraszamy wszystkich do Warszawy w nocy z 3 na 4 lutego 2017 r. do bazyliki św. Krzyża. Początek tego modlitewnego spotkania o godz. 21:00.

Zobacz stronę Sieci Bakhita

Handel ludźmi 2017 – zapowiedź

| Blog, Nowości, Polecane |