Moc miłosierdzia – 2017

Handel ludźmi 2017 – zapowiedź

Modlitwa za ofiary handlu ludźmi