Franciszkańskie świadectwa

Kilka słów o nas – franciszkanach. Wypowiadają się przedstawiciele trzech rodzin zakonnych braci mniejszych: franciszkanów, bernardynów/reformatów i kapucynów.
Materiał zrealizowano podczas Międzynarodowej Kapituły Namiotów – Asyż, kwiecień 2009. Studio AZ.

Category: Film, Powołania