Gniezno: wieczór pamięci Sławka Kuczkowskiego

Dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci Sławka Kuczkowskiego jego przyjaciele i ci, wraz z którymi tworzył zorganizowali wieczór poświęcony pamięci zmarłego przedwcześnie artysty. Spotkanie odbyło się w krypcie kościoła franciszkańskiego, która od kilku lat stała się miejscem, gdzie swe działania prezentował Teatr Wizji i Medytacji „Czerwona Główka”, założony przez Sławka Kuczkowskiego.

Spotkanie poświęcone pamięci gnieźnieńskiego artysty, poety, człowieka teatru, wizjonera, choć odbyło się w rok po jego śmierci, nie było pożegnaniem. Wręcz przeciwnie – Teatr Wizji zapowiada kolejne działania w zaprzyjaźnionej przestrzeni klasztornych murów. Pozostaje więc oczekiwać na owoce wizji i medytacji Sławomira Kuczkowskiego wyrażane w działaniach przestrzennych. W działaniach, które są dziś jednak rzadkością. Komercyjne nastawienie mediów, a co za tym idzie i ich odbiorców spłyca przestrzeń wokół nas, tępiąc jednocześnie nasze zmysły, które z trudem potrafią odebrać piękno, nawet jeśli się z nim spotkają. Piękno bowiem prawdziwe wymaga przecież ofiary, wymaga dawania siebie, tracenia, wymaga odwagi; nie da się go osiągnąć i przeżyć w pięć minut wrzucając monetę do automatu. I stąd działania Czerwonej Główki są tak cenne, bowiem uczą pokory, uczą dotykania tego, co głęboko ukryte, dostrzegania tego, co niedostrzegalne, a wreszcie uczą tracenia czasu, który odzyskany będzie w wieczności.

Przeczytaj relację ze spotkania