Gniezno: Królewska Droga Krzyża

Sztandarowe działanie Teatru Wizji i Medytacji „Czerwona Główka”. Kompletna rezygnacja z aktora i działania teatralnego. Charakter plastycznego działania przestrzenno – medytacyjnego. Jednorazowo w przestrzeń specyficznej Drogi Krzyżowej wprowadzany jest jeden uczestnik. Działanie tradycyjnie udostępniane jest w Wielkim Poście, od 2008 roku w klasztorze ojców Franciszkanów w Gnieźnie. Królewska Droga Krzyża jest zdarzeniem na styku sztuki i ćwiczenia duchowego. To pierwsza realizacja słów Simone Weil „teatr jeśli może być piękny musi być nieruchomy”. Głębokie uzupełnienie rekolekcji. KDK była prezentowana między innymi w Gorzkie Żale Projekt 2008 w Centralnym Basenie Artystycznym Montownia w Warszawie, obok spektakli Leszka Mądzika i Teatru Węgajty. Zamysł reżyserski Sławomir Kuczkowski. Ikony Chrystusa – Elżbieta Binkowska na zamówienie Teatru Wizji, scenografia Leszek Giżycki.

Strona Teatru