Życzenia – Pascha 2010

Życzenia składa kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Pani Gniezna, o. Jacek Korsak. Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się w nim i radujmy! Cieszą się dziś niebiosa i raduje się ziemia ze zwycięstwa Chrystusa. Weselmy się i my w dzień zmartwychwstania naszego Pana. Radujmy się z Jego zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i złem. Wszystkim: Parafianom i przybyłym do nas Gościom, dobrodziejom, ofiarodawcom, przyjaciołom naszego Sanktuarium, grupom działającym przy naszym klasztorze i parafii – Życzymy obfitości Łask wysłużonych przez Jezusa Chrystusa niech wszystkie serca napełni pokój i radość, jakie Zmartwychwstały przynosi swoim uczniom.

strona Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Pani Gniezna