Dzień 22 – Projekt Kapucyński – chcę wielbić Ciebie

Utwór nawiązuje do pieśni Magnificat wyśpiewanej przez Maryję.

Zachęcamy Cię do udziału w całych rekolekcjach adwentowych – Projekt Kapucyński.

Codziennie rano komentarz do Słowa Bożego, a o 16 utwór muzyczny nawiązujący do Słowa.

Facebook – Projekt Kapucyński