Boże Ciało w Gnieźnie: ołtarz franciszkański

W Gnieźnie, tradycyjnie, drugi ołtarz ustawiany jest przy parafii franciszkańskiej. Jak co roku, procesji przewodniczył ks. Arcybiskup Metropolita Henryk Muszyński, Prymas Polski. Oto film ukazujący procesję w uroczystość Najświętszego Ciala i Krwi Chrystusa przy ołtarzu franciszkańskim.