Franciszkańscy poeci: br. Zbigniew Joskowski

Kolejny film z cyklu „Franciszkańscy poeci”. Jego bohaterem jest br. Zbigniew Joskowski, franciszkanin z Gniezna. Jest on autorem kilku książek (głównie o tematyce historycznej) oraz trzech tomów poetyckich: „Na morzu życia” (Pelplin 2006), „Tryptyk franciszkański” (Pelplin 2007) oraz – w języku kaszubskim – „W remionach Piãknosce” (Pelplin 2007). Wiele wierszy br. Zbigniewa mówi o pięknie stworzenia i pokoju; często w jego poezji pojawia się także motyw pasyjny. Jak mówi sam autor: „Moim „wzorem” poetyckim jest Adam Asnyk oraz Leopold Staff, jak również Zbigniew Herbert. Poza tym fascynuje mnie Juliusz Słowacki, jako człowiek, poeta i mistyk. To właśnie moja osobista skłonność do refleksji, milczenia, zadumania czyni mnie bliskim Juliuszowi Słowackiemu, jako poecie o subtelnym, ale konkretnym podejściu do słowa, jako narzędzia komunikacji i opisywania rzeczywistości materialnych i metafizycznych”.

Br. Zbigniew na co dzień jest opiekunek biblioteki prowincjalnej mieszczącej się w wiekowym, gnieźnieńskim konwencie.

Więcej o poezji br. Zbigniewa

Wiersz po katastrofie smoleńskiej