Bł. Jan Duns Szkot

Filozof i teolog średniowieczny, bł. Jan Duns Szkot, franciszkanin, był postacią niezwykłą nie tylko w swoim czasie. Do dziś korzystamy z jego mądrości. Zapraszmy do zapoznania się z prezentacją ukazującą tego słynnego myśliciela w rocznicę jego śmierci (8 XI 1308 r.). Wybitnym znawcą filozofii bł. Dunsa Szkota był o. Prof. Iwo Zieliński OFM Conv (zmarł w lipcu 2010 r.).

Category: Film, Święci