Obłóczyny 2010 na Kalwarii Pacławskiej

Bracia, którzy w tym roku rozpoczęli formację zakonną na nowicjacie na Kalwarii Pacławskiej 3 października z rąk Delegata Ministra Generalnego, o. Jacka Ciupińskiego, otrzymali habity. Strona nowicjatu.