o. Mirosław Karczewski OFMConv – wspomnienia

Film ukazujący postać polskiego franciszkanina, o. Mirosława Karczewskiego, zamordowanego na misjach w Ekwadorze 6 grudnia 2010 r. Zakonnika wspominają jego współbracia. Posłuchać można też pozdrowień o. Mirka, fragmentów sprawowanej przez niego liturgii i homilii (w języku hiszpańskim). Film zrealizowany został przez o. Jana Łempickiego OFM Conv, odpowiedzialnego za Franciszkański Sekretariat Misyjny.

Franciszkańskie misje w Ekwadorze

Śmierć o. Mirosława Karczewskiego OFMConv