Klasztor w Sinalunga

Prezentujemy film ukazujący klasztor w Sinalundze w Italii. Pracują tam franciszkanie z poznańskiej prowincji zakonnej (OFM). Wideo ukazuje detale świątyni zakonnej, okolice Sinalungi oraz działalność współbraci.