Lourdes: miejsca maryjne

Relacja z dorocznego spotkania franciszkanów dotyczącego Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego, które w 2010 r. odbyło się w Lourdes (gdzie znajduje się klasztor należący do kustodii francuskiej).Bracia obecni na spotkaniu zwiedzili najważniejsze miejsca związane z objawieniami w Lourdes. Materiał w języku włoskim.