Słowo dla Ciebie – V Niedziela Wielkiego Postu 2012

Franciszkańskie rozważania Słowa Bożego na Wielki Post 2012 – Słowo dla Ciebie, przygotowane przez FranciszkanieTV. V Niedziela Wielkiego Postu – rozważanie prowadzi o. Michał Nowak OFMConv.

I czytanie – Jr 31,31-34
Psalm – Ps 51,3-4.12-13.14-15
II czytanie – Hbr 5,7-9
Ewangelia – J 12,20-33