Słowo dla Ciebie – Środa Popielcowa

Franciszkańskie rozważania Słowa Bożego na Wielki Post 2012 – Słowo dla Ciebie, przygotowane przez FranciszkanieTV. Środa Popielcowa – rozważanie prowadzi o. Michał Nowak OFMConv.
Zobacz zapowiedź cyklu: http://www.youtube.com/watch?v=zQon-YjpNrc Rozważanie na wszystkie niedziele Wielkiego Postu i Wielki Tydzień.

I czytanie Jl 2,12-18
Psalm Ps 51,3-4.5-6a.2-13.14 i 17
II czytanie 2 Kor 5,20-6,3
Ewangelia Mt 6,1-6.16-18