Franciszkańskim okiem 21 – Zamarznięta Zatoka

Mróz w ostatnich dniach lutego był na tyle siarczysty, że wody Zatoki Gdańskiej zamieniły się w malownicze lodowe łąki, na których przesiadują białe jak śnieg ptaki. Franciszkanskie oko przyglądało się Zatoce z gdyńskiego Bulwaru.