bEZ sLOGANU – Przyjaźń między kobietą a księdzem

Dzisiaj odpowiemy na wielokrotnie pojawiające się pytanie o możlwość przyjaźni między kobietą a księdzem. Ta relacja często automatycznie przez ludzi oceniana jest jako grzeszna.
Today we’re discussing the issue of friendship of a priest and a woman. Such relationship is too often misjudged as something sinful. Odcinek 222.