Wielki Post 2011 – IV Niedziela

Kolejna część tegorocznego cyklu Wielki Post 2011 – rozważanie o. Michała Nowaka OFMConv na temat Liturgii Słowa IV Niedzieli wielkopostnej.

Liturgia Słowa:
I czytanie: 1 Sm 16,1b.6–7.10–13a
Psalm: Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6
II czytanie: Ef 5,8–14
Ewangelia: J 9, 1-41
Muzyka: br. Patefon