bEZ sLOGANU – Pandemia | znak od Boga | covid | Bóg mówi

Bóg ciągle mówi do człowieka. Słyszysz Jego głos? Jak do nas mówi? Bóg dociera do nas w kontekstach dla nas zrozumiałych. Czy może mówić przez doświadczenia trudne? A przez pandemię?

bEZ sLOGANU – odc. 491