Wybrałem życie – Hostel “Wspólnota” w Połańcu

Wybrałem życie – to krótki reportaż o działalności Hostelu “Wspólnota” w Połańcu. Ośrodek jest filią prowadzonego przez franciszkanów Centrum Terapii Uzależnień “San Damiano” w Chęcinach. Strona ośrodka.