Wybrałem życie – Hostel „Wspólnota” w Połańcu

Wybrałem życie – to krótki reportaż o działalności Hostelu „Wspólnota” w Połańcu. Ośrodek jest filią prowadzonego przez franciszkanów Centrum Terapii Uzależnień „San Damiano” w Chęcinach. Strona ośrodka.