Wielki Post 2013 – Wielki Wtorek – 26 marca

Łzy Piotra, dwa gorzkie miejsca w Ewangelii i co jest w miłosiernym spojrzeniu. Franciszkańskie rozważania „Przyjmij Słowo – daj wiarę” na Wielki Post 2013 – oglądaj codziennie na https://www.franciszkanie.tv i http://www.deon.pl

 

Liturgia Słowa