Wielki Post 2014 – Czwartek IV tygodnia

„Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz – nie zginie” – o. Piotr we franciszkańskiej kaplicy w Kłajpedzie mówi o obecności Jezusa w codzienności, o przyjmowaniu krzyża i o tym, w jaki sposób Bóg okazuje miłosierdzie. A także o trzech przymiotach Pana Boga objawionych św. s. Faustynie. Franciszkańskie rekolekcje internetowe na Wielki Post 2014 „Twoje miłosierdzie”. Rozważanie na czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu.

Liturgia Słowa