Daję Słowo – Narodzenie Jana Chrzciciela – 24 VI 2014

O uparciuchach, o niesłuchaniu i słuchaniu i kurczowym się trzymaniu. Franciszkańskie rozważanie „Daję Słowo” na uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 24 VI 2014 r.

Liturgia Słowa