bEZ sLOGANU – Grzechy międzypokoleniowe

Grzechy międzypokoleniowe. Co to takiego jest i czy w ogóle istnieją?
Prorok Ezechiel i list ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego, i Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1263.

O. Franciszek Chodkowski i o. Leonard Bielecki w 256 odcinku bEZ sLOGANU.

Category: bEZ sLOGANU, Film