Adwent 2015 – Dzień 19

Czy św. Józefowi było łatwo mówić o uczuciach i dlaczego Maryja była pomostem, czyli odnalezienie Pana Jezusa.

Franciszkańskie rekolekcje adwentowe „Bóg się rodzi. Ktoś truchleje?” ukazujące podstawy naszej wiary i zachęcające do gorliwości.

17 grudnia 2015 – Dzień 19

Wszystkie rozważania

Rekolekcje prowadzi o. Leszek Łuczkanin OFMConv.

Patronie medialni: Tygodnik Niedziela, Radio Niepokalanów, portal franciszkanie.pl