Adwent 2015 – Dzień 20

Roraty, czyli obraz Bożego prowadzenia. Czy Bóg dał poznać Maryi i Józefowi przyszłość, by żyło im się łatwiej?

Franciszkańskie rekolekcje adwentowe „Bóg się rodzi. Ktoś truchleje?” ukazujące podstawy naszej wiary i zachęcające do gorliwości.

18 grudnia 2015 – Dzień 20

Wszystkie rozważania

Rekolekcje prowadzi o. Leszek Łuczkanin OFMConv.

Patronie medialni: Tygodnik Niedziela, Radio Niepokalanów, portal franciszkanie.pl