Adwent 2015 – Dzień 26

O kserowaniu życzeń na święta.

Dziękujemy za oglądanie franciszkańskich rekolekcji adwentowych!

Franciszkańskie rekolekcje adwentowe „Bóg się rodzi. Ktoś
truchleje?” ukazujące podstawy naszej wiary i zachęcające do gorliwości.

24 grudnia 2015 – Dzień 26

Wszystkie rozważania: https://franciszkanie.tv/tag/adwent2015/

Rekolekcje prowadzi o. Leszek Łuczkanin OFMConv.

Patronie medialni: Tygodnik Niedziela, Radio Niepokalanów, portal franciszkanie.pl