Woreczek Ryżu 2019

Akcja dobroczynna „Woreczek Ryżu” od ośmiu lat pomaga przeżyć kilkuset dzieciom, będących podopiecznymi misjonarzy franciszkańskich z gdańskiej Prowincji św. Maksymiliana.

Tegorocznej akcji towarzyszy hasło: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść” Mt 25,35.

Akcja posiada trzy wymiary:
1. Postu – w wybranym dniu WORECZEK RYŻU staje się dla nas, jeżeli to możliwe, jedynym posiłkiem;
2. Jałmużny – pieniądze, które przeznaczylibyśmy na posiłki składamy jako ofiarę na potrzebujących;
3.Modlitwy – wspominamy w modlitwie ubogich, głodnych i cierpiących.
W ten sposób darczyńca staje się niejako jedno z obdarowanym, łącząc się w bólu głodu i na modlitwie.

Wpłat z dopiskiem „Woreczek ryżu” można dokonywać na konto:
Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego 76 1240 1239 1111 0000 1643 7506 (
Fundacji „Tworzyć Miłością” 09 1240 5400 1111 0010 7573 1712
– przez platformę Pomagam.pl https://pomagam.pl/woreczekryzu

Szczegóły akcji na stronie Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego