Dzień 13 – Projekt Kapucyński – bieda

Bieda nawiązuje do rozważanej o poranku perykopy Ewangelii.

Zachęcamy Cię do udziału w całych rekolekcjach adwentowych – Projekt Kapucyński.

Codziennie rano komentarz do Słowa Bożego, a o 16 utwór muzyczny nawiązujący do Słowa.

Facebook – Projekt Kapucyński