Dzień 18 – Projekt Kapucyński – br. Aleksander Gawor OFMCap

Dzisiejszym przewodnikiem przez perykopę Ewangelii będzie br. Aleksander Gawor.

Zachęcamy Cię do udziału w całych rekolekcjach adwentowych – Projekt Kapucyński.

Codziennie rano komentarz do Słowa Bożego, a o 16 utwór muzyczny nawiązujący do Słowa.

Facebook – Projekt Kapucyński