Dzień 5 – Projekt Kapucyński – br. Paweł Działa OFMCap

Dom nawiązuje do perykopy Mt 7, 21. 24-27.

Zachęcamy Cię do udziału w całych rekolekcjach adwentowych – Projekt Kapucyński.

Codziennie rano komentarz do Słowa Bożego, a o 16 utwór muzyczny nawiązujący do Słowa.

Facebook – Projekt Kapucyński