Dzień 6 – Projekt Kapucyński – br. Jan Sadouski OFMCap

Na dzień szósty naszych rekolekcji Kościół daje nam perykopę Mt 9, 27-31.

Zachęcamy Cię do udziału w całych rekolekcjach adwentowych – Projekt Kapucyński.

Codziennie rano komentarz do Słowa Bożego, a o 16 utwór muzyczny nawiązujący do Słowa.

Facebook – Projekt Kapucyński