Dzień 9 – Projekt Kapucyński – paralityk

Paralityk nawiązuje do Łk 5, 17-26.

Zachęcamy Cię do udziału w całych rekolekcjach adwentowych – Projekt Kapucyński.

Codziennie rano komentarz do Słowa Bożego, a o 16 utwór muzyczny nawiązujący do Słowa.

Facebook – Projekt Kapucyński